Các đơn vị quản lý rừng ở Quảng Bình: Chối bỏ trách nhiệm khi rừng phòng hộ bị tàn phá

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Rào Đá (tiểu khu 384 xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: LPL
Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Rào Đá (tiểu khu 384 xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: LPL
Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Rào Đá (tiểu khu 384 xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: LPL
Lên top