Quảng Bình: Cho toàn bộ học sinh nghỉ học, không giao bài tập về nhà

Công tác phòng chống COVID-19 tại Quảng Bình được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác phòng chống COVID-19 tại Quảng Bình được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác phòng chống COVID-19 tại Quảng Bình được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top