Quảng Bình cho phép sản xuất, kinh doanh có kiểm soát

Các chốt kiểm soát COVID-19 tại Quảng Bình thực hiện nghiêm túc các quy định nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LPL
Các chốt kiểm soát COVID-19 tại Quảng Bình thực hiện nghiêm túc các quy định nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LPL
Các chốt kiểm soát COVID-19 tại Quảng Bình thực hiện nghiêm túc các quy định nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LPL
Lên top