Quảng Bình cách ly y tế người về từ Đà Nẵng

Quảng Bình thực hiện cách ly để phòng chống COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình thực hiện cách ly để phòng chống COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình thực hiện cách ly để phòng chống COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top