Quảng Bình: Cách ly tại nhà một nữ sinh trở về từ Hàn Quốc

Cán bộ y tế hướng dẫn nữ sinh T tự cách ly tại nhà. Ảnh: LPL
Cán bộ y tế hướng dẫn nữ sinh T tự cách ly tại nhà. Ảnh: LPL
Cán bộ y tế hướng dẫn nữ sinh T tự cách ly tại nhà. Ảnh: LPL
Lên top