Quảng Bình: Cách ly những người về từ các địa phương có dịch COVID-19

Công tác rà soát và cách ly những người về từ vùng dịch đang được tỉnh Quảng Bình triển khai khẩn trương. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác rà soát và cách ly những người về từ vùng dịch đang được tỉnh Quảng Bình triển khai khẩn trương. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác rà soát và cách ly những người về từ vùng dịch đang được tỉnh Quảng Bình triển khai khẩn trương. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top