Quảng Bình: Cách ly người từ các tỉnh có bệnh nhân mắc COVID-19

Quảng Bình cách ly những người về từ vùng dịch qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình cách ly những người về từ vùng dịch qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình cách ly những người về từ vùng dịch qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top