Quảng Bình: Cách ly một trường hợp F1 trở về từ TP.HCM

Quảng Bình đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng chống COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng chống COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng chống COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top