Quảng Bình cách ly 2 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 2989

Lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Bình đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Bình đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Bình đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top