Quảng Bình: Cách ly 10 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 122

Một lượng lớn người Việt trở về từ Lào và Thái Lan qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Ảnh: LPL
Một lượng lớn người Việt trở về từ Lào và Thái Lan qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Ảnh: LPL
Một lượng lớn người Việt trở về từ Lào và Thái Lan qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Ảnh: LPL
Lên top