Quảng Bình: Cách chức, kỷ luật lãnh đạo xã vì sai phạm

Đời sống người dân tại xã Trường Sơn còn rất nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Đời sống người dân tại xã Trường Sơn còn rất nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Đời sống người dân tại xã Trường Sơn còn rất nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top