Quảng Bình: Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 166 đều âm tính

Các trường hợp nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo được đưa vào khu cách ly tập trung. Ảnh: LPL
Các trường hợp nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo được đưa vào khu cách ly tập trung. Ảnh: LPL
Các trường hợp nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo được đưa vào khu cách ly tập trung. Ảnh: LPL
Lên top