Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Bình: Cá mới chết vẫn dạt vào bờ biển