Quảng Bình: Cá heo chết trôi dạt vào bờ biển

Cá thể cá heo chết trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ.
Cá thể cá heo chết trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ.