Quảng Bình: Bố trí cho cán bộ sử dụng công nghệ để làm việc tại nhà

Quảng Bình đang thực hiện đồng bộ các biện pháp để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LPL
Quảng Bình đang thực hiện đồng bộ các biện pháp để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LPL
Quảng Bình đang thực hiện đồng bộ các biện pháp để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: LPL
Lên top