Quảng Bình: Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lây lan nhanh

Một con bò bị chết do bệnh viêm da nổi cục tại Quảng Bình. Ảnh: LPL
Một con bò bị chết do bệnh viêm da nổi cục tại Quảng Bình. Ảnh: LPL
Một con bò bị chết do bệnh viêm da nổi cục tại Quảng Bình. Ảnh: LPL
Lên top