Quảng Bình: Ai được đi qua chốt kiểm dịch COVID-19?

Chốt kiểm dịch COVID-19 tại Quảng Bình chính thức được kích hoạt. Ảnh: Lê Phi Long
Chốt kiểm dịch COVID-19 tại Quảng Bình chính thức được kích hoạt. Ảnh: Lê Phi Long
Chốt kiểm dịch COVID-19 tại Quảng Bình chính thức được kích hoạt. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top