Quảng Bình: 3 em nhỏ đuối nước khi về nhà ông ngoại chơi

Gia đình lo hậu sự cho các cháu. Ảnh: CTV
Gia đình lo hậu sự cho các cháu. Ảnh: CTV
Gia đình lo hậu sự cho các cháu. Ảnh: CTV
Lên top