Quảng Bình: 17% dân số khai báo y tế

Quảng Bình cách ly những người trở về từ vùng có dịch. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình cách ly những người trở về từ vùng có dịch. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình cách ly những người trở về từ vùng có dịch. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top