Quân y Biên phòng Quảng Trị tham gia Đội cơ động phòng chống COVID-19

4 quân y Biên phòng Quảng Trị nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị trước lúc lên đường. Ảnh: Mạnh Hùng.
4 quân y Biên phòng Quảng Trị nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị trước lúc lên đường. Ảnh: Mạnh Hùng.
4 quân y Biên phòng Quảng Trị nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị trước lúc lên đường. Ảnh: Mạnh Hùng.
Lên top