Quân nhân Mỹ làm mì Quảng, ăn bánh xèo tại Đà Nẵng