Quận Ngũ Hành Sơn sẽ làm gì để đưa đô thị Đông Nam Đà Nẵng đi lên?

Ngũ Hành Sơn đặt nhiều mục tiêu để đưa đô thị Đông Nam Đà Nẵng đi lên. Ảnh: Thuỳ Trang
Ngũ Hành Sơn đặt nhiều mục tiêu để đưa đô thị Đông Nam Đà Nẵng đi lên. Ảnh: Thuỳ Trang
Ngũ Hành Sơn đặt nhiều mục tiêu để đưa đô thị Đông Nam Đà Nẵng đi lên. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top