Quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đạt 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm

Quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đạt 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm. Ảnh: Kim Liên
Quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đạt 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm. Ảnh: Kim Liên
Quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đạt 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm. Ảnh: Kim Liên
Lên top