Quận Nam Từ Liêm bác bỏ thông tin thu phí "y tế, công an chống dịch"

Quận Nam Từ Liêm yêu cầu khách sạn Top Hotel Hữu Nghị giải trình về phí thu "cho cơ quan chức năng y tế, công an chống dịch”. Ảnh: NV
Quận Nam Từ Liêm yêu cầu khách sạn Top Hotel Hữu Nghị giải trình về phí thu "cho cơ quan chức năng y tế, công an chống dịch”. Ảnh: NV
Quận Nam Từ Liêm yêu cầu khách sạn Top Hotel Hữu Nghị giải trình về phí thu "cho cơ quan chức năng y tế, công an chống dịch”. Ảnh: NV
Lên top