Quản lý xe công ở Cà Mau: Thành lập tổ điều hành ôtô công tập trung

Xe công được tập trung lại giao Sở Tài chính tỉnh Cà Mau quản lý. Ảnh: NHẬT HỒ
Xe công được tập trung lại giao Sở Tài chính tỉnh Cà Mau quản lý. Ảnh: NHẬT HỒ
Xe công được tập trung lại giao Sở Tài chính tỉnh Cà Mau quản lý. Ảnh: NHẬT HỒ
Lên top