Quản lý tro cốt tại các chùa: Cần chuyên nghiệp, khoa học

Người dân kê khai thông tin để định danh hũ tro cốt thân nhân tại chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: Anh Tú
Người dân kê khai thông tin để định danh hũ tro cốt thân nhân tại chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: Anh Tú
Người dân kê khai thông tin để định danh hũ tro cốt thân nhân tại chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: Anh Tú
Lên top