Quản lý lỏng lẻo đất nghĩa trang ở Hạ Long: Cả trăm tỉ đồng vào túi ai?

Nhiều khu đất xây mộ được dân lân cận nghĩa trang bán vô tội vạ, thu lợi trái phép ở Nghĩa trang Hà Khẩu (TP.Hạ Long). Ảnh: T.N.D
Nhiều khu đất xây mộ được dân lân cận nghĩa trang bán vô tội vạ, thu lợi trái phép ở Nghĩa trang Hà Khẩu (TP.Hạ Long). Ảnh: T.N.D
Nhiều khu đất xây mộ được dân lân cận nghĩa trang bán vô tội vạ, thu lợi trái phép ở Nghĩa trang Hà Khẩu (TP.Hạ Long). Ảnh: T.N.D
Lên top