Quản lý hộ khẩu bằng công nghệ, người dân được hưởng lợi gì?

Nhiều thủ tục hành chính ăn theo sổ hộ khẩu sẽ được điều chỉnh vào năm 2020. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nhiều thủ tục hành chính ăn theo sổ hộ khẩu sẽ được điều chỉnh vào năm 2020. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nhiều thủ tục hành chính ăn theo sổ hộ khẩu sẽ được điều chỉnh vào năm 2020. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM