Đối thoại tháng Ba với thanh niên thành phố:

Quản lý đô thị Đà Nẵng vẫn là vấn đề nóng, bức xúc

Các bạn trẻ đã có nhiều ý kiến với mong muốn xây dựng TP. Đà Nẵng ngày càng thông minh hơn
Các bạn trẻ đã có nhiều ý kiến với mong muốn xây dựng TP. Đà Nẵng ngày càng thông minh hơn
Các bạn trẻ đã có nhiều ý kiến với mong muốn xây dựng TP. Đà Nẵng ngày càng thông minh hơn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM