Quản lý đất công tại TPHCM: Thanh tra đến đâu, sai phạm đến đó

Nguyên khu mặt tiền của Thảo Cầm Viên bị đem cho thuê làm nhà hàng ăn uống và các dịch vụ, bít cả cổng đi vào của khu công viên này. Ảnh: BẢO CHƯƠNG
Nguyên khu mặt tiền của Thảo Cầm Viên bị đem cho thuê làm nhà hàng ăn uống và các dịch vụ, bít cả cổng đi vào của khu công viên này. Ảnh: BẢO CHƯƠNG