Quản lý an toàn thực phẩm tại TPHCM: Quy định còn chồng chéo

Một vụ vi phạm ATTP, hàng ngàn con lợn bị tiêm thuốc an thần
Một vụ vi phạm ATTP, hàng ngàn con lợn bị tiêm thuốc an thần
Một vụ vi phạm ATTP, hàng ngàn con lợn bị tiêm thuốc an thần

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM