Quân khu 5 xuất binh, giúp các địa phương Nam Trung bộ dập COVID-19

Lên top