Quân khu 5 phun khử trùng bệnh viện bị phong tỏa ở Đà Nẵng

Quân đội phun khử trùng 2 bệnh viện bị phong tỏa ở Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Quân đội phun khử trùng 2 bệnh viện bị phong tỏa ở Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Quân đội phun khử trùng 2 bệnh viện bị phong tỏa ở Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lên top