Quân khu 5 điều động hơn 200 quân cơ động cứu nạn ở Nam Trà My

Đường vào Trà Leng đang tắc. Công binh đang thông tuyến tại vị trí sạt lở ở Trà Tân để tiếp cận hiện trường cứu nạn. Ảnh: Thanh Chung
Đường vào Trà Leng đang tắc. Công binh đang thông tuyến tại vị trí sạt lở ở Trà Tân để tiếp cận hiện trường cứu nạn. Ảnh: Thanh Chung
Đường vào Trà Leng đang tắc. Công binh đang thông tuyến tại vị trí sạt lở ở Trà Tân để tiếp cận hiện trường cứu nạn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top