Quân khu 5: Cần dự báo chính xác tình hình để di dời bộ đội, nhân dân

Lên top