Quan hệ bất chính với nữ thuộc cấp, Bí thư Đảng ủy xã bị đề nghị cách chức

Quan hệ bất chính với nữ thuộc cấp đã có chồng, Bí thư Đảng ủy xã bị đề nghị cách chức. Ảnh minh họa
Quan hệ bất chính với nữ thuộc cấp đã có chồng, Bí thư Đảng ủy xã bị đề nghị cách chức. Ảnh minh họa
Quan hệ bất chính với nữ thuộc cấp đã có chồng, Bí thư Đảng ủy xã bị đề nghị cách chức. Ảnh minh họa
Lên top