Quân dân các xã biên giới ở Kon Tum đi bầu cử sớm

Quân và dân ở các xã biên giới Kon Tum được đi bầu cử sớm. Ảnh Quang Hồi
Quân và dân ở các xã biên giới Kon Tum được đi bầu cử sớm. Ảnh Quang Hồi
Quân và dân ở các xã biên giới Kon Tum được đi bầu cử sớm. Ảnh Quang Hồi
Lên top