Quản chặt địa bàn để ngăn ngừa tội phạm băng nhóm bảo kê

Phụ xe (đầu tiên từ trái qua) nộp tiền “cắt phế” cho các đối tượng bảo kê. Ảnh: Đ.T
Phụ xe (đầu tiên từ trái qua) nộp tiền “cắt phế” cho các đối tượng bảo kê. Ảnh: Đ.T
Phụ xe (đầu tiên từ trái qua) nộp tiền “cắt phế” cho các đối tượng bảo kê. Ảnh: Đ.T
Lên top