Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quán bar giữa trung tâm TP. Đà Nẵng cháy ngùn ngụt

Hiện trường vụ cháy giữa trung tâm TP. Đà Nẵng.
Hiện trường vụ cháy giữa trung tâm TP. Đà Nẵng.