Quán bar cháy giữa trung tâm Đà Nẵng được cho là của ông Vũ "nhôm"