“Quà tặng trăm năm” cho các lãnh đạo APEC

Hoạ sĩ Mai Nhơn vẽ Trấn Biên - bức sơn dầu khổ lớn đang được treo tại trụ sở Quốc hội Việt Nam (Hà Nội).
Hoạ sĩ Mai Nhơn vẽ Trấn Biên - bức sơn dầu khổ lớn đang được treo tại trụ sở Quốc hội Việt Nam (Hà Nội).
Hoạ sĩ Mai Nhơn vẽ Trấn Biên - bức sơn dầu khổ lớn đang được treo tại trụ sở Quốc hội Việt Nam (Hà Nội).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM