Quá tải lớp bán trú, phụ huynh nháo nhác tìm nơi gửi con

Một lớp bán trú tại Thành phố Bạc Liêu. Ảnh Tư liệu Nhật Hồ.
Một lớp bán trú tại Thành phố Bạc Liêu. Ảnh Tư liệu Nhật Hồ.
Một lớp bán trú tại Thành phố Bạc Liêu. Ảnh Tư liệu Nhật Hồ.
Lên top