Quá nhiều danh hiệu, phong trào tại địa phương gây chồng chéo

Ý kiến của các đại biểu đều đề nghị cần thu gọn các danh hiệu theo hướng khen thưởng các gia đình tiêu biểu cũng như hợp nhất các phong trào, các ban chỉ đạo để tránh sự chồng chéo cũng như tạo động lực cho thi đua. Ảnh: PV
Ý kiến của các đại biểu đều đề nghị cần thu gọn các danh hiệu theo hướng khen thưởng các gia đình tiêu biểu cũng như hợp nhất các phong trào, các ban chỉ đạo để tránh sự chồng chéo cũng như tạo động lực cho thi đua. Ảnh: PV
Ý kiến của các đại biểu đều đề nghị cần thu gọn các danh hiệu theo hướng khen thưởng các gia đình tiêu biểu cũng như hợp nhất các phong trào, các ban chỉ đạo để tránh sự chồng chéo cũng như tạo động lực cho thi đua. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top