"Quà dân công" của bố tôi

Xe đạp thồ của ông Bùi Tín, dân công tỉnh Thanh Hóa dùng vận chuyển lương thực phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (hiện vật Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).
Xe đạp thồ của ông Bùi Tín, dân công tỉnh Thanh Hóa dùng vận chuyển lương thực phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (hiện vật Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).
Xe đạp thồ của ông Bùi Tín, dân công tỉnh Thanh Hóa dùng vận chuyển lương thực phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (hiện vật Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).
Lên top