Qua cầu đang sửa lúc 0 giờ, một thanh niên gặp tai nạn tử vong

Cầu Tân An.
Cầu Tân An.