Qua cầu đang sửa lúc 0 giờ, một thanh niên gặp tai nạn tử vong

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM