Quá 1 tháng, vẫn chưa có kết quả xác minh đơn tố cáo ông Nguyễn Minh Mẫn

Ông Nguyễn Minh Mẫn - quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ
Ông Nguyễn Minh Mẫn - quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ
Ông Nguyễn Minh Mẫn - quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ
Lên top