PVOIL thu hồi văn bản sử dụng "câu từ chưa phù hợp"

PVOIL vừa cho thu hồi văn bản "chưa phù hợp" và gửi thư ngỏ tới đông đảo người lao động, đối tác và khách hàng. Ảnh: Một cửa hàng kinh doanh của PVOIL. Nguồn: PVOIL
PVOIL vừa cho thu hồi văn bản "chưa phù hợp" và gửi thư ngỏ tới đông đảo người lao động, đối tác và khách hàng. Ảnh: Một cửa hàng kinh doanh của PVOIL. Nguồn: PVOIL
PVOIL vừa cho thu hồi văn bản "chưa phù hợp" và gửi thư ngỏ tới đông đảo người lao động, đối tác và khách hàng. Ảnh: Một cửa hàng kinh doanh của PVOIL. Nguồn: PVOIL
Lên top