Porsche, Lexus nằm trơ trong “nghĩa địa xe ma”

Chiếc xe Porsche ở bãi Nam Trung Yên được đưa về gần 2 năm nay nhưng chưa có chủ nhân nào đến nhân.
Chiếc xe Porsche ở bãi Nam Trung Yên được đưa về gần 2 năm nay nhưng chưa có chủ nhân nào đến nhân.
Chiếc xe Porsche ở bãi Nam Trung Yên được đưa về gần 2 năm nay nhưng chưa có chủ nhân nào đến nhân.
Lên top