Phút sinh tử của 12 thuyền viên mặc áo phao lênh đênh suốt 5 giờ trên biển

Thuyền trưởng Thạnh kể lại hành trình thoát chết hy hữu khi lênh đênh nhiều giờ trên biển. Ảnh: Trần Tuấn
Thuyền trưởng Thạnh kể lại hành trình thoát chết hy hữu khi lênh đênh nhiều giờ trên biển. Ảnh: Trần Tuấn
Thuyền trưởng Thạnh kể lại hành trình thoát chết hy hữu khi lênh đênh nhiều giờ trên biển. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top