Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội: Cỏ mọc um tùm trên đường Nguyễn Chánh